Language :

Must Read

IHMIS IMU WHO Contact list

कुनै समस्या परेमा IHMIS प्रादेशिक फोकल पर्सनहरुको नामावलि यहाँबाट 

डाउनलोड गर्नुहोस


COVID 19 Case Registration IMU

Read more


Short Note in Lab Report

Read more


Short note in web for data register

Read more

Posted 1 year ago
more IMU tutorial videos...